Paris-deklarationen Vedtaget d. 18. december 2010

Konferencen Islamiseringen af Europa, som blev afholdt i Paris, Frankrig, d.. 18. december 2010, er grundlæggende for fremtidig forenet aktivitet. For første gang var talere fra hele Europa samlet for at tale imod islamiseringen af vores kontinent. Ved konferencens afslutning kunne de partier, organisationer, foreninger, internet-magasiner og nyhedsblogs tilslutte sig denne fælles deklaration:
“Vi rejser os imod den aggressive promovering af islam, imod bedende muslimers besættelse af offentligt rum, imod offentlig financiering af moskeer, imod udviklingen af halal- madmarkedet, imod islamisk undertrykkelse af kvinder og imod enhver form for fremgang for islam i Europa. Stillet overfor islamiseringen af Europa, vil vi styrke vores tusindårige kultur, dets værdier og traditioner.
Vi inviterer alle folk fra Europa og verden til at beskytte vores børns og børnebørns fremtid, ved at stå op imod enhvert forsøg på at erstatte landenes love – vores historiske arv og garanti for social harmoni – med importerede regler, som ikke kan forenes med vores love.
Vi inviterer Europas og verdens folk til at forsvare europæiske borgeres ytringsfrihed, retten til fri debat og frie og åbne valg angående disse ting.
Vi inviterer alle folk til gennem politik og medier at modsætte sig de stigende krav fra islam, ligesom vi også modsætter os enhver form for totalitarisme..
Vi inviterer dem til at at arbejde sammen og modsætte sig enhver form for ukonstruktive grupperinger og indbyrdes jalousi i kampen mod islamisering, for enhver splittelse vil være skadeligt for vores folk og lande.
Vi inviterer enhver til at tilslutte sig en forening eller et parti, der deltager i denne kamp, som er i overensstemmelse med ens egen politiske holdninger og til at forene sig med andre mennesker, grupper og lande for derigennem at oprette et stærkt netværk. Dette er den eneste måde hvorpå vi kan bekæmpe den sexistiske, homofobiske, islamiske totalitarisme, som gennem trusler og demografiske dynamikker forsøger at undertrykke den humanistiske civilisation. Vi modsætter os obskurantisme, overtro og menneskets blinde underkastelse overfor morbide og skandaløse principper.
På denne dag og i denne tid, har vi grundlagt en fri forening af uafhængige organisationer. Vi er et forenet hold. Vi har en kamp at kæmpe. På denne dag og i denne tid, starter vi en europæisk modstandsbevægelse, grundlagt på forsvaret for vores civilisation, som er stillet overfor en ny form for totalitarisme.”
Oversat af Nicolai Sennels